Jobb utan formatering

Rättelse: mail som skickats tidigare idag rubricerat ”Combitech söker Projektledare till Botkyrka kommun (100003504)” ska ha rätt rubrik: ”Combitech söker Projektledare till VGR (100003509)”.

Vänligen bortse från det tidigare mailet idag.

Mvh,

Partner Network

From: partner.network

Sent: den 2 maj 2024 10:49

To: partner.network
Subject: Combitech söker Projektledare till Botkyrka kommun (100003504)

[cid:image001.png@01DA9C7E.58C5A090]

Ni finns med på Combitechs distributionslista för partner/konsultuppdrag och får därför denna förfrågan.

Combitech söker Projektledare till VGR (100003509)

Sammanfattning

Roll: Projektledare

Kompetensnivå: 5

Ramavtal: avrop Addas ramavtal för IT-konsulttjänster

Period: 2024-07-01 – 2026-12-31, option 12 månader 3

Omfattning: 100 %

Placeringsort: Mölndal

Distans: framgår inte

Säkerhetsklassat uppdrag: nej

Krav på svenska: ja

Antal konsulter: 1

Takpris: fri prissättning

Referenskrav: ja, ett referensuppdrag enligt Anbudsinbjudan 5.1

Intervju: eventuell intervju via Teams 2024-05-22 – 2024-05-24

Sista anbudsdag: 2024-05-20

Svar önskas: 2024-05-16

Konsulten ska ha:

• Minst 15 års erfarenhet som Projektledare för komplexa digitaliseringsprojekt

• Chefserfarenhet från stor och komplex organisation

• Mycket god erfarenhet av att leda virtuella kompetensteam

• Mycket god förmåga att på svenska dokumentera och presentera och driva beslutsprocesser

• Stark förmåga att agera självständigt, lösningsorienterat och ta en drivande roll

• Svenskt medborgarskap för att vid behov kunna säkerhetsklassas

• Mycket goda kunskaper om agila arbetssätt

Meriterande kompetens:

• Positivt med erfarenhet av VGR:s Millennium program

• Erfarenhet med VGR:s och Oracles programverktyg

Efterfrågat underlag:

• CV för offererad resurs där erfarenhet framgår

• Avropsförfrågan ifylld. I det fall det inte finns något bifogat dokument, vänligen svara på frågorna i ett separat Word dokument

• Ett referensuppdrag enligt Anbudsinbjudan 5.1

Om ni har kandidat, presentera denna där ni tydligt beskrivit kravuppfyllnad och bedömt lägsta pris.

Var noga att svara på frågorna. Svara hur ni löser kraven inte bara ”konsulten har erfarenhet av…” utan ”konsulten har erfarenhet av… på grund av genomförda uppdrag … tid… då man genomförde … och använde metoder…” .

Observera att om ert företag inte redan är godkänt som underleverantör på ramavtalet kan det ta extra tid för hantering och godkännande, vilket bör beaktas avseende svarstiden.

Svar önskas snarast, dock senast 2024-05-16.

Är ni intresserad och har tillgänglig konsult som uppfyller kravbilden för uppdraget enligt bifogat upphandlingsdokument, vänligen återkom med underlag för avropssvar till partner.network@combitech.se.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx